Vokális és Zeneismeret tanszak – kötelező és szabadon választható tárgyak

1. Magánének

1. Magánének

Az énekórák hangképzésből, légzés és beszédtechnikai gyakorlatokból, stílusismeretből valamint daltanulásból állnak. Hangképzés közben növeljük a...

2. Szolfézs (kötelező)

2. Szolfézs (kötelező)

„Mindenkinek hozzáférhető a zene megismerésének útja: a zenei írás-olvasás. Ennek birtokában mindenki részese lehet nagy zenei...

3. Szolfézs (választható)

3. Szolfézs (választható)

A 4. év végi szolfézs alapvizsgát követően, növendékeink választhatnak, hogy hangszeres óráik mellé továbbra is szolfézsra szeretnének-e járni...

4. Zeneirodalom

4. Zeneirodalom

A zeneirodalom tárgy szabadon választható tantárgy azok számára, akik elvégezték a négy év szolfézst és alapvizsgát tettek. A tanórák során...

5. Tehetséggondozás

5. Tehetséggondozás

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az általános zenei műveltség átadására diákjaink felé, viszont mindig akad az átlagnál nagyobb tehetséggel...