Év végi vizsgák

Év végi vizsgák

A Félévi meghallgatástól eltérően, év végén nagyobb anyagmennyiségből vizsgáznak növendékeink, különböző karakterű művek formájában. Az Év végi vizsgákon részt vesz az adott tanszak minden pedagógusa, tanszakvezetője illetve a vezetőség tagjai. Az év végi vizsgára Vizsgalap készítése ajánlott, melyen a növendék feltünteti műsorát. A vizsga időpontja minden tanévben május-június hónap.

Az Év végi vizsgák pontos időpontjáról a hangszeres tanár tájokaztatja a növendékeket.