Lampert Tünde

Lampert Tünde

A zenei általános iskola mellett a zeneiskolában tanárom Marosné Kovács Tünde volt. A Zeneművészeti Szakközépiskola elvégzése, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetében szerzett zeneiskolai fuvola és általános iskolai ének-zene tanári diploma megszerzése után kerültem Sopronba, az Állami Zeneiskolába, melynek kinevezett fuvolatanára vagyok 1989. augusztus 16. óta. A 2000-2006 közötti időszakot saját gyermekeimmel töltöttem. Ez idő alatt szereztem diplomámat a BME Közoktatási Vezető és Pedagógus Szakvizsga szakirányon. 2007-2010-ig igazgatóhelyettesi, 2010 decembere óta pedig intézményvezetői feladatokat látok el. Természetesen a tanítás nem marad ki az életemből ma sem. Szeretem a hangszerem, ez is motivált arra, hogy 27 évvel első diplomám megszerzése után felvételizzek a Széchenyi István Egyetem fuvolatanári Master képzésére, melyet jeles diplomával zártam 2016-ban. Az itt ért számos új impulzust azóta is sikeresen építem be a mindennapi hangszeres oktatásba. Egyetemi főtárgy tanárom Dr. Ittzés Gergely volt.1989-2012-ig tagja voltam a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarnak, ahol többször szólistaként is felléphettem. Emellett a Soproni Petőfi színház zenés darabjainak rendszeres közreműködője vagyok 1993 óta. A tehetségek felismerése, gondozása, útjukon való elindítása mindig fontos volt számomra. A napi apró csodák mellett jutnak nagyobbak is, mikor hangversenyre, versenyekre, zenei pályára felkészítjük fel tanítványainkat. Pályánk hálás és felelősségteljes feladata az is, hogy a kivételes képességekkel megáldott gyermekeket elindítsuk a művésszé válás útján.Tanári pályámon eddig egy volt tanítványom választotta hivatásául a zene oktatását. Pedagógusi tevékenységem során igyekszem a rám bízott és a zene iránt elkötelezett gyermekeket tudásom legjavát adva nevelni, tudatosítani a bennük rejlő zenei ént.