Zeneirodalom

Zeneirodalom

A zeneirodalom tárgy szabadon választható tantárgy azok számára, akik elvégezték a négy év szolfézst és alapvizsgát tettek. A tanórák során interaktív módon dolgozzuk fel a különböző zenetörténeti korokat. Megismerkedünk a klasszikus zene műfajaival, jelentős képviselőivel. Az óra nagy részét zenehallgatás, koncertnézés, a tananyaghoz kapcsolódó érdekességek megbeszélése képezi, az elméleti anyag felhasználásával a tanulók saját prezentációt készítenek a félév lezárásához. A tantárgy célja, hogy a klasszikus zene mélyebb megismerését, a zenei látásmód szélesítését segítse, és hogy értő zenehallgatásra, az értékes zene szeretetére neveljen.