5. Tehetséggondozás

5. Tehetséggondozás

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az általános zenei műveltség átadására diákjaink felé, viszont mindig akad az átlagnál nagyobb tehetséggel megáldott növendék. A tehetséges tanuló mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltér az átlagtól. A tehetséges gyerekek sem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség. A kreatív gyermekekre általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, belső teljesítménykényszer, nagyfokú önállóság, önbizalom, szabad kommunikációra törekvés, csökkent mértékű alkalmazkodás a jellemző. Az ő fejlesztésükre is kiemelt figyelmet fordítunk.