1. Magánének

1. Magánének

Az énekórák hangképzésből, légzés és beszédtechnikai gyakorlatokból, stílusismeretből valamint daltanulásból állnak. Hangképzés közben növeljük a hangterjedelmet, fejlesztjük az intonációs készséget, ritmusérzéket, megtanuljuk a helyes légzéstechnikát. Dalok tanulása, előadása közben fejlődik személyiségünk, színpadi megjelenésünk. Az énekórák személyre szabottak, mindenki életkorának, személyiségének és adottságainak megfelelő oktatásban részesül.

Tanszak tanárai

Móricz Andrea Ilona

Móricz Andrea Ilona

magánének- és szolfézstanár