Bálintné Horváth Erika

Bálintné Horváth Erika

1981-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Debreceni Tagozatán szereztem fuvola, szolfézs és általános iskolai énektanári diplomát, később a Nyugat-Magyarországi Egyetemen pedagógia MA képesítést, valamint a Budapesti Műszaki Egyetemen pedig pedagógus szakvizsgát. Matuz István és Csetényi Gyula voltak a tanáraim. A főiskola után kilenc évig Dunaújvárosban tanítottam, majd 1990 szeptemberétől lettem a soproni zeneiskola tanára. Célom a zene szeretetére és a társai iránt fogékony, befogadó, közösségi szellemben gondolkodó gyermek nevelése, illetve az egyéni órák során kialakítható személyes kapcsolat tanár-diák között. Tehetséges növendékeimet rendszeresen viszem regionális versenyekre (Sistrum Regionális Zenei Versenyek Szombathely, Ifjú Muzsikusok Fesztiválja Győr), országos versenyekre (Jeney Zoltán Országos Fuvolaverseny, Nyitni-Kék Országos Fuvolaverseny), kamarazene versenyekre (Országos Fuvoladuó és kisegyüttes verseny), illetve nemzetközi versenyekre (Flautiada Pozsony, Pro Bohemia Ostrava). Tanszakommal több ízben szerepelünk iskolai és városi rendezvényeken továbbá több növendékem van zenei pályán jelenleg is.  Feladatomnak tekintem a rám bízott gyermekek belső világának gazdagítását és új lehetőségek megismertetését.