Classes

Classes

and groups
Zeneirodalom

Zeneirodalom

A zeneirodalom tárgy szabadon választható tantárgy azok számára, akik elvégezték a négy év szolfézst és alapvizsgát tettek. A tanórák során interaktív módon dolgozzuk fel a különböző zenetörténeti korokat. Megismerkedünk a klasszikus zene műfajaival, jelentős képviselőivel. Az óra nagy részét zenehallgatás, koncertnézés, a tananyaghoz kapcsolódó érdekességek megbeszélése képezi, az elméleti anyag felhasználásával a tanulók saját prezentációt készítenek a félév lezárásához. A tantárgy célja, hogy a klasszikus zene mélyebb megismerését, a zenei látásmód szélesítését segítse, és hogy értő zenehallgatásra, az értékes zene szeretetére neveljen.

Register now
Vonószenekar

Vonószenekar

Iskolánkban a vonós kamaracsoportokon kívül működik egy vegyes korosztályt foglalkoztató Vonószenekar is. A zenekar tagjai heti egy alkalommal ülnek össze próbálni. A kicsik nem kötelező jelleggel, a haladók a hangszeres órájuk mellé pluszban választhatják a zenekari munkát. Vonós együtteseink számos alkalommal mutatkoznak meg mind városi, mind iskolai fórumokon. Az itt elsajátítottakat, azután a városi vagy egyéb szimfonikus zenekarokban, kamaraegyüttesekben illetve az élet minden területén hasznosíthatják.

Register now
Ütőegyüttes

Ütőegyüttes

Az Ütőegyüttes kiváló cél lehet a dobolni tanuló gyerekek számára.  2014-ben lehetőség adódott kamaracsoportot létrehozni, mely ma már kisebb hírnevet szerezve Sopron több rendezvényének sikeres fellépője.  A tanulók számára ez kiváló lehetőség, hogy megismerjék az együtt zenélés nehézségeit és örömeit, ritmusjátékuk rendszerint csodáló közönségre találnak.

Register now
Vegyeskar

Vegyeskar

Iskolánkban kettő kórus is működik, egy vegyeskar, és egy leány kamarakórus. Ezek a
foglalkozások kötelezően választhatóak a szolfézs negyedik osztály elvégzése után.
A kóruséneklés előnye, hogy intenzíven fejleszti a zenei hallást, a próbákon mindenki
megtapasztalhatja az együtt éneklés örömét, és a zene közösségformáló erejét. Mindkét kórussal tanévente többször is lehetőségünk nyílik koncerteken, különböző rendezvényeken megmutatkozni.

Register now
Louise Flores

The school has everything that children need for successful study: textbooks, daily assignments, planner, notebooks, music sheets, a staff who are very nice and kind, and ready to help at any time.

Louise Flores / parent
Diana Jones

The school has everything that children need for successful study: textbooks, daily assignments, planner, notebooks, music sheets, a staff who are very nice and kind, and ready to help at any time.

Diana Jones / parent
Martin Wood

I am most grateful that my son's guitar teacher not only makes learning fun and shares his knowledge, but his passion for music as well. I could not have found a better place for him to learn guitar.

Martin Wood / parent

Musical Instruments

classes